De 5 functies van de Coaching Monitor:

  1. Monitoren: in een continu proces kan de coach samen met de cliënt het coachtraject monitoren en bijsturen. Zit er voortgang in het traject? Worden de gestelde doelen gerealiseerd?
  2. Meten, evalueren en rapporteren: de doelen van de cliënt worden in de startfase van het coachtraject gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Tijdens en na afronding van het coachtraject worden deze doelstellingen gecheckt, ook met behulp van dezelfde vragenlijsten. De cliënt heeft de mogelijkheid om deze zelfevaluatie met 360-graden feedback of peer-feedback te combineren. Hieruit volgt een persoonlijke rapportage.
  3. Professionele ontwikkeling als coach: de evaluatie van cliënt en coach zijn vastgelegd in een digitale omgeving. Als coach bouw je zo heel gemakkelijk een portfolio op, dat inzicht geeft in je eigen werkwijze en mogelijkheden om je verder te bekwamen als professionele coach. Je kunt de evaluatie per cliënt ook gebruiken voor jouw EIA-(her-)certificering.
  4. Wetenschappelijk onderzoek: alle ingevulde vragenlijsten worden anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren van coaching.
  5. Benchmark Nederlandse coachmarkt: de resultaten van de vragenlijsten worden ook gebruikt om ontwikkelingen in de coachbranche te benchmarken.